Dental Filling and Restorations

The most common treatment in dentistry is dental filling. Dental filling is a treatment method used to repair teeth that have lost their integrity due to caries or trauma. There are many materials and methods used for dental filling. Mainly used materials are composites, amalgam, porcelain, glass ionomer and compomers.

TYPES OF DENTAL FILLINGS

Composite filling: Composite fillings are tooth-colored fillings and are the most preferred materials due to their cost and ease of application. Advanced composites have no known side effects and have no harmful effects on general health. The average life of composite fillings is 4-7 years.

Amalgam fillings: amalgam fillings or metal fillings are obtained from a combination of mercury, copper, lead and other metals, amalgams contain approximately 50% mercury in their structure. Metal fillings have a history of 100 years in dentistry. Perhaps the most durable type of filling is amalgam, which can stay in the mouth for 10 years and protect against tooth decay. However, amalgams have many disadvantages and have negative effects on general health. Its use is not recommended today.

Porcelain fillings: The preferred material in large cavities is porcelain. After the caries is cleaned, an impression is taken from the tooth and porcelain fillings are produced in the laboratory and then adhered to the tooth with special adhesives. Porcelain fillings are resistant to breakage and are the best option for repairing teeth in cases of major tissue loss. 

DİŞ DOLGUSU NASIL YAPILIR?

Dolgu yapılacak diş lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra dişteki çürük dokular özel frezler yardımı temizlenir ve dolgu için hazır hale getirilir. Bu aşamadan sonra iki yöntem kullanılmaktadır, direkt ve indirekt yöntem.

Fazla madde kaybı bulunmayan dişlerde direkt yöntem tercih edilir. Çürük kavitesi dezenfekte edildikten sonra kompozit materyaller kullanılarak doldurulur mavi ışık kullanılarak sertleştirilir ve frezler ile son şekli verilir ve cilalanır. Kompozit diş dolgusu yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Bu tip dolgular bir kaç katman şeklinde yapılmaktadır. özellikle derin çürük kavitesine sahip dişlerde, pulpayı yani dişin sinirini korumak için ve ileride tekrar çürük oluşumunu önlemek için her katmanın özenle ve eksiksiz yapılması gerekir.

Madde kaybı fazla olan dişlerde genelde indirekt yöntem tercih edilmektedir. Çürük dokular uzaklaştırılır ve kavite hazırlanır. Bu aşamada hekim tarafından gerek görülürse dişe kanal tedavisi uygulanır. Dişin ölçüsü silikon ölçü materyalleri ile alınır ve laboratuvara gönderilir. Ölçüden sonra diş geçici dolgu ile kapatılır. Dolgunun laboratuvarda hazırlanması ortalama 24 saat sürmektedir. Dolgu üretimi tamamlanınca geçici dolgu dişten uzaklaştırılır ve dolgunun dişe uyumu kontrol edilir ve gerekli uyumlandırmalar yapıldıktan sonra dolgu dişe yapıştırılır.

Ankara’da Diş dolgusu yaptırmak için 0312 466 75 99 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz.

APİKAL REZEKSİYON

İmplant tedavisi günümüzde basit ve ağrısız bir işlemdir. İmplant yerleştirilecek bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Kemikte implanta uygun yuva hazırlanır ve implant yerleştirilir. Dikiş atılır ve iyileşme dönemi beklenir.

İyileşme dönemi hastanın sağlık durumu, kemik yapısı ve yapılan operasyona göre değişmektedir.